Akademikas Jonas Lankutis

Gimė 1925 vasario 8 d. Gargžduose (Klaipėdos r.). Baigė Klaipėdos suaugusiųjų gimnaziją, 1948–1953 studijavo Vilniaus universitete lituanistiką. Nuo 1957 metų dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tarybinės literatūros skyriaus vadovu, o nuo 1984 iki 1993 metų Lietuvių kalbos ir literatūros instituto direktoriumi.Akademikas Jonas Lankutis
       Atėjęs į literatūros kritiką pirmuoju pokario dešimtmečiu, laikėsi tam metui būdingų principų, tuo pat metu teigė konfliktiškumo svarbą, palaikė literatūros atsinaujinimo reiškinius, prasidėjusius šeštojo dešimtmečio viduryje. Į sovietinės literatūros procesą įtraukė Vinco Mykolaičio-Putino kūrybą, prie kurios vis grįždavo laisvėjant atmosferai (trys pataisyti ir papildyti monografijos „V.Mykolaičio–Putino kūryba“ leidimai). Akademikas J. Lankutis aktualizavo kitus pokario metais nutildytus autorius: P. Vaičiūną, J. Grušą, K. Inčiūrą. Prasidedant aštuntajam dešimtmečiui, literatūros procesą modeliavo kaip nacionalinių tradicijų tąsą ir tautinės savimonės manifestą. Monografijoje „Lietuvių dramaturgijos raida“ (1974 m.) akcentuojama ne tik rūšinė ir žanrinė dramaturgijos specifika, bet ir žanro raidos paliudytas kultūrinio tautos bendrumo fenomenas. Knygoje „Justino Marcinkevičiaus draminė trilogija“ (1977 m.) tyrinėjimo objektas vadinamas šiuolaikinio nacionalizmo epu, o jo autorius pristatomas kaip „viens pačių giliausių tautinės mūsų savimonės reiškėjų“. „Etiudai apie Juozą Grušą“ (1981 m.), „Lietuvių egzodo dramaturgija 1940–1990 m.“ (1995 m.) ir kituose darbuose į literatūros reiškinius žvelgiama panoramiškai, jaučiant tradicijos perspektyvą. Buvo „Lietuvių literatūros istorijos“ išleistos rusų kalba vyriausiasis redaktorius. Maskvoje išleistos jo apybraižos apie E. Mieželaitį ir V. Mykolaitį–Putiną. Rusų ir anglų kalbomis išspausdinta „Panoraminė lietuvių literatūros apžvalga“.
        Akademiko J. Lankučio darbai įvertinti dviem valstybinėmis premijomis, o 1995 m. jis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu. Filologijos mokslų daktaras, akademikas Jonas Lankutis mirė 1995 metų kovo 5 dieną. 2003 metais rugpjūčio 11 dieną jam buvo suteiktas Gargždų miesto garbės piliečio vardas.