Garbės piliečiai

      Projekto „Gargždų garbės piliečiai“ tikslas – pagerbti miesto garbės piliečius. Šiuo projektu buvo siekiama, kad naujos renginių salės interjeras informuotų lankytojus apie mūsų žymius rajono žmones bei jų veiklą. Gargždų miesto garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Gargždų miestui, įvertinus asmeninį laiko ir lėšų indėlį bei miesto vardo propagavimą rajone, šalyje bei pasaulyje. Šiuo metu bibliotekos renginių sąlę puošia 24 Garbės piliečių nuotraukos.

 

e. barauskien p. dirgla s. globis a. jokubaitis b. juodka damijonas kareka p. kaubrien
b. kalvaitis Albinas Klizas j. kudma lankutis v. majoras v. petras normantas j. paulauskas
v. rimaviius a. gedvilait-treija j. skrys skol15 v. stasaitis eslovas tarvydas j. valanit
aldona vareikiene e. vilkas a. emgulis  antanas stalmokas mykolas vaitkus terese vaiciuliene 

 

GARBĖS PILIEČIAI

Barauskienė Edita

Dirgėla Petras

Globis Stasys

Jokubaitis Alvydas

Juodka Benediktas

Karečka Damijonas

Kaubrienė Petronėlė

Kalvaitis Bronius

Klizas Albinas

Kudžma Jonas

Lankutis Jonas

Majoras Vytautas

Normantas Vidutis Petras

Paulauskas Jonas

Rimavičius Vytautas

Gedvilaitė-Treija Aldona

Skėrys Jonas

Skolevičienė Jovita

Stasaitis Vladislovas

Stalmokas Antanas

Tarvydas Česlovas

Vaičiulienė Teresė

Vaitkus Mykolas

Valančiūtė Janina

Vareikienė Aldona

Vilkas Eduardas

Žemgulis Antanas