Petrauskas Jonas

 

               Jonas Petrauskas gimė Rokiškio rajone, Lukštų kaime. Motina – Uršulė Petrauskienė – buvo gerai žinoma apylinkių audėja. Už dalyvavimą audinių parodose jau 1930 metais Lietuvos Ministro Pirmininko Juozo Tūbelio buvo apdovanota Garbės raštu. Tėvas – Juozas Petrauskas – buvo žinomas apylinkių muzikantas. Lietuvių liaudies meno tradicijos tapo visos šeimos hobi. Gal todėl iki šių dienų visa Petrauskų šeima dalyvauja Lietuvos tautodailininkų sąjungos veikloje.

             Jonas Petrauskas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, buvo išrinktas Klaipėdos r. kūrybinės sekcijos pirmininku, surinko daug medžiagos apie Žemaitijos tautodailininkus. Rengė Klaipėdos rajono tautodailininkų darbų parodas ir jose dalyvavo. 1993 metais išleido prisiminimų knygą „Margi drobelių raštai“. Dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 1-ajame ir 2-ajame suvažiavimuose. Yra Lietuvos krašto apsaugos savanoris, laisvės kovų dalyvis, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys.

             Žmona – Dalė Stasė Petrauskienė – dirba Gargždų darželio mokyklos „Gintarėlis“ auklėtoja, aktyviai prisideda prie šeimos kūrybinės veiklos. Gal todėl ir dvi dukros: vyresnioji Loreta studijavo Klaipėdos dailės instituto filiale dizainą, jaunesnioji Rasa mokėsi Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijoje. Sūnus Remigijus – architektas.

 

Jono Petrausko kūryba (MS Word dokumentas)

 

Išleista knyga: