Savickienė Stefanija

 

    Gimė ūkininko šeimoje, Raseinių rajone, Pagėnėvio kaime. Šeimoje augo penki vaikai, keturios mergaitės ir brolis, Stefanija buvo trečia mergaitė, brolis buvo jauniausias. Ūkio darbai jai buvo įprasti, reikėjo viską mokėti dirbti.
    Kada kolūkis atėmė tėvų žemę, visi vaikai išskrido iš tėvų namų. Tris metus išdirbo Ariogalos mokesčių  inspekcijoje. Kai ištekėjo, atvyko į Klaipėdą. Pradėjo dirbti Gargždų vartotojų kooperatyve, ten išdirbusi visą gyvenimą išėjo į užtarnautą poilsį – į pensiją.
    Su vyru Antanu, gyvendami Gargžduose, pasistatė namą, pasodino sodą, išaugino dukrą. Savo gyvenimo tęsiniu vadina anūkus.

 

Stefanijos Savickienės kūryba (MS Word dokumentas)