Laiko dulkėmis neužklojami prisiminimai...

    Lapkričio 9 dieną Kurmių kaime buvo girdėti žodžiai: „Matyt, Ramonas ten, aukštai, turi užnugarį“. Iš tiesų, lietaus kupini debesys prasisklaidė ir blykstelėjo keli saulės spinduliai. Birbynės garsai, kuriais mėgautis leido maestro Pranas Narušis, idealiai atitiko ore tvyrančią nuotaiką. Veiviržėnuose susirinko tie, kurie pažinojo Antaną Ramoną, buvo jam artimi. Jo gimtinėje stovėjęs akmuo nuo šiol dar nežinantiems ar jau primiršusiems primins: šiame kaime gimė rašytojas Antanas Ramonas.

    Lapkritis šio rašytojo atminimui buvo pasirinktas ne atsitiktinai: šiemet jam būtų sukakę 65-eri. „Prozos rudenį“ sumanytojas – Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorius, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Juozas Šikšnelis teigė, kad ši mintis suklestėjo tuomet, kai su rašytojais lankėsi Šalpėnų kaimo bibliotekoje. Janina Tamkienė, Šalpėnų filialo bibliotekininkė, su susirinkusiaisiais pasidalino savo mintimis apie rašytoją ir A. Ramono kūrybos svarbą jos gyvenime. Šis susitikimas jau ilgai brandintą idėją surengti A. Ramono skaitymus paskatino paversti realybe.

    Pirmoji renginio dalis vyko lapkričio 8 dieną Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, ten vyko rengto konkurso „Lapkričio saulė“ skaitymai bei premijų teikimas. Lapkričio 9 dieną visi buvo kviečiami atvykti į Veiviržėnų bažnyčią, kur vyko iškilmingos, kunigo Antano Šimkaus vedamos mišios už Antaną Ramoną bei jo tėvelius, mišių metu savo nuostabiu balsu susirinkusiųjų širdis virpino solistė Šarūnė Petruškevičienė. Po jų - paminklinio akmens, žyminčio A. Ramono gimtinę atidengimas, pašventinimas. Saulės spinduliais nutvieksto akmens atidengimo metu Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas dėkojo renginio sumanytojams, organizatoriams už tai, kad neleidžia pamiršti tokių kilnių, svarbių rajonui žmonių. Kiek vėliau svečiai buvo kviečiami į atminimo vakarą Veiviržėnų gimnazijoje. Prisiminimais bei mintimis apie A. Ramoną dalijosi jo kurso draugai: Liudas Gustainis, Antanas Vaitkevičius, Nacionalinės premijos laureatas Donaldas Kajokas paskaitė eiles, kurias prisiminė, pamatęs rašytojo gimtinę, Šalpėnų bibliotekininkė Janina Tamkienė papasakojo visiems, kaip drauge su Antanu bei jo broliu Remigijumi kasryt, apsiavę klumpėmis, žingsniuodavo į mokyklą, kur jų jau laukdavo mokytoja - Antano mama. Rašytoja Nijolė Kepenienė paskaitė kūrinį „Obuolių vartai“, parašytą konkursui „Lapkričio saulė“, kuris buvo skirtas A. Ramono kūrybai, brolis Remigijus Ramonas leido panirti į vaikystės prisiminimus, žmona Dalia Ramonienė daugiau papasakojo apie meilę tėviškei, santykius su šeima. Savo eiles rašytojui skyrė poetai Alfonsas Jonas Navickas ir Elena Skaudvilaitė. Skaitymu metu muzikavo Saulina Atkočaitytė ir Pranas Narušis.

    Juozas Šikšnelis, dėkodamas Jono Lankučio viešajai bibliotekai, bibliotekos direktoriui Juozui Gutauskui, Veiviržėnų seniūnei Editai Sluckienei ir Veiviržėnų gimnazijai, linkėjo visiems ir toliau prisidėti prie to, kad A. Ramono prisiminimo neužklotų laiko dulkės...

Donata Liutikaitė