Teatrinės raiškos studija Plikiuose

   Meninėje veikloje ugdomi įvairūs protiniai gebėjimai, mokoma išreikšti save, prisitaikyti ir gerbti kitokį, skatinama  dalyvauti įvairiausioje kultūrinėje bei socialinėje veikloje. Vienas iš meninio ugdymo būdų – tai ugdymas teatru. Vaidindamas, pasirodydamas scenoje, žmogus išreiškia save, atsikrato  tam tikrų kompleksų, jaučiasi reikšmingas, atranda gebėjimą kurti, improvizuoti.
    Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Plikių filialas įsijungė į projektą „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ (veikla „Išbandyti pasirenkamojo vaikų ugdymo krepšelio „vaikščiojimo paskui mokinį“ eksperimentinį modelį“) ir sukūrė teatrinės  raiškos studiją.
    Teatrinės raiškos studija Plikiuose -  tai galimybė vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, išmokti geriau išreikšti save, savo emocijas. Užsiėmimai padeda mokytis bendrauti ir bendradarbiauti, skatina tapti aktyviais bendruomenės nariais. Savo mintis, jausmus vaikai mokosi reikšti įvairiomis meno formomis - žodžiu, tyla, gestais, daina, šokiu, vaidyba.
    Šiuo metu pagrindinis teatrinės raiškos studijos tikslas -  pastatyti Juditos Vaičiūnaitės pjesę „Dingusios natos“, kurią stengsimės parodyti ne tik bendruomenei, bet ir supažindinti su ja kitų bibliotekų skaitytojus.

Plikų filialo bibliotekininkė
Živilė Markutė-Armalienė