Buvusio skaitytojų klubo „Gabija“ susitikime atgimė gražūs prisiminimai

    Prieš daugiau nei 30 metų Maskvoje įsteigta knygos bičiulių draugija buvo kitų kultūrinių-nepolitinių organizacijų steigimo pamatas. Tokiom organizacijom pradėjus veikti sąjungose, knygos bičiulių draugija susibūrė ir Klaipėdos rajone.
    Paskutinę žiemos dieną, vėl užkurti „Gabijos“ ugnelės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje susirinko nemažai buvusio skaitytojų klubo narių: Jadvyga Surplienė, Danutė Paškauskaitė, Aldona Datkūnienė, Joana Bagdonavičienė, Rūta Raudienė, Diana Jusčienė, Nijolė Rimavičienė, Donata Leketienė, Emilija Šaltmerienė, Aldona Vareikienė, Nijolė Žemgulienė, Irena Tilvikienė, Steponas Rimkus, Antanas Leketas. Tarp šių šviesuolių taip pat buvo net du Gargždų miesto garbės piliečiai: Stasys Globis ir Edita Barauskienė.  Susitikimo metu buvo trumpai pristatyta klubo veikla, tylos minute pagerbti jau „išėję“ klubo nariai, prisimintos įvairiausių kelionių akimirkos. Šiuos prisiminimus dar labiau pagyvino draugiškai atliekamos dainos, kurios lydėdavo „gabijiečius“ kelionių metų. Sugrįžti į klubo veiklos metus padėjo ir skaitomos dienoraščio ištraukos, kuriame įvykius fiksuodavo šviesaus atminimo klubo narys Jonas Kudžma, o buvusi klubo iždininkė E. Šaltmerienė visus nustebino tuo, kad atsinešė išsaugotą klubo nario mokestį mokėjusių sąrašą.
    Viso susitikimo metu skaitytojų klubo „Gabija“ veiklai buvo žarstomi komplimentai: vieni veiklą klube vadino „kūrybiniu krikštu“, antri – „dvasine atgaiva“, o treti tiesiog „šviesiu laikotarpiu“.  Iš tiesų, popietės metu visi šie trys apibūdinimai tarsi susiliejo į vieną visumą, kurią apibendrinus galima pavadinti „šviesia kūrybine atgaiva“.

                                                                                                                            Donata Liutikaitė