Stažuotė užsienyje apie inovacijas bibliotekose.

Spalio 3-12 d. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas, drauge su kitais Savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovais ar jų atstovais dalyvavo 56 ak. val. tarptautiniame gerosios patirties sklaidos seminare - stažuotėje „Inovacijos bibliotekose: Lietuvos, Pietų Prancūzijos ir Vokietijos bibliotekų patirtis“. Visiems tarptautinės gerosios patirties sklaidos seminaro - stažuotės dalyviams, susipažinusiems su Berlyno (Vokietija), Marselio, Liono, Nicos, Avinjono (Prancūzija) Ir Melko Benediktinų (Austrija) bibliotekų darbu bei patobulinusiems įgūdžius ir gebėjimus inovacijų

pagedomainbuy propecia onlineview site
diegimo srityje, įgijusiems pokyčių valdymo kompetencijų buvo įteikti pažymėjimai.

 

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos infor.