Pagerbtas akademiko atminimas

Jonas Lankutis – kraštietis, akademikas, Gargždų miesto garbės pilietis, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, literatūros tyrinėtojas. Klaipėdos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai akademiko vardas suteiktas 2000-ųjų metų gruodžio 28 d., tad šie metai – kupini sukakčių: 15 metų nuo vardo suteikimo bibliotekai, 75-eri nuo bibliotekos įkūrimo, 90-osios akademiko gimimo bei 20-osios mirties metinės.
Bibliotekos kolektyvas, jau nuo pat akademiko vardo suteikimo palaikio glaudžius ryšius su jo šeima: biblioteką J. Lankučio vaikai Kęstutis ir Margarita, anūkai Jonas ir Sigutė aplanko visada, kuomet svečiuojasi Klaipėdos krašte, dažniausiai pas akademiko seserį Marytę Mažeikienę. Šį kartą, kovo 6 dieną, artimieji buvo pakviesti į atminimo vakarą „Kaip svečias, pakviestas į šventę šviesią...“. Iš tiesų, netrūko nei šviesių atsiminimų, nei šypsenų, nei šiltų žodžių.
Vakaro pradžioje, artimieji buvo pakviesti atidengti bei apžiūrėti naują, bibliotekos II aukšte įkurtą Jono Lankučio asmeninių daiktų ekspoziciją. Vėliau visi pakviesti į skaityklą, kurioje V. Mačernio eilėmis renginį pradėjo bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė. Po J. Lankučio gyvenimo akimirkų retrospektyvos, susirinkusieji tylos minute pagerbė akademiką bei jo žmoną, Janiną Lankutienę, kuri amžino poilsio atgulė vasario 4-ąją. Renginio metu ypatingo grožio muzikinius kūrinius dovanojo Klaipėdos Universiteto Menų fakulteto dėstytojai ir studentai (Tomas Mikalauskas, Karolis Vaičiulis, Audrius Šerelis, Oksana Novačenko, Vadims Karmickis, Greta Antonevič, Andrius Beržonskis). Savo prisiminimais apie tėtį bei jo nuveiktus darbus su susirinkusiais pasidalijo Margarita Lankutytė-Dautartienė, neseniai atšventusi savo jubiliejų. Šia proga Margaritą sveikino ne tik bibliotekos kolektyvas, bet ir Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas, kuris įteikė padėkos raštą už tėvelio vardo puoselėjimą bei įamžinimą.
Susirinkusieji dėkojo organizatoriams už jaukų bei šviesų renginį. Viena svečių, Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė, taip pat džiaugėsi gražia iniciatyva, bibliotekos kolektyvui palinkėjo ir toliau palaikyti tokius glaudžius santykius su artimaisiais, puoselėti suteiktą vardą.

Donata Liutikaitė

Nuotr. Stasio Sodeikio