Inovatyvius projektus įgyvendinsiančios bibliotekos kviečia bendruomenes į nacionaliniu mastu vyksiančius renginius!

Net 45 Lietuvos viešosios bibliotekos gavo dalinį projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR kultūros ministerijos finansavimą bendruomenių projektams įgyvendinti. Bibliotekų iniciatyvos padės išplėsti paslaugų spektrą, atnaujinti infrastruktūrą, gerinti darbuotojų kompetenciją ir taip įtvirtinti bibliotekas kaip savarankiškas tvarias bendruomenines institucijas, kurios svariai prisideda gerinant Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę. [Tarp finansavimą gavusių bibliotekų yra ir Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, kuri įgyvendins projektą „Biblioteka be sienų“. Šio projekto tikslas – ugdyti Klaipėdos rajone gyvenančių senjorų ir jaunimo kompetencijas, padedančias prisitaikyti informacinėje visuomenėje, skatinančias bendruomeniškumą, pilietiškumą.

Pažymėti bibliotekos projekto įgyvendinimo pradžią, birželio 15 d. 11 val. bibliotekos bendruomenė, partneriai, valdžios ir nevyriausybinių organizacijų atstovai yra kviečiami į Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos renginių salėje vyksiantį šventinį renginį. Panašūs renginiai nacionaliniu mastu vyksta ir kitose finansavimą gavusiose bibliotekose. Renginių metu bibliotekos pasidalins su bendruomenėmis savo projekto idėja. Taip pat bus vykdoma simbolinė akcija – bibliotekos šalia savo pastatų sodins obelaičių sodinukus. Medis simbolizuoja bibliotekų augimą, progresą, tapimą savarankiškomis, tvariomis ir dinamiškomis institucijomis; jo vaisiai – bibliotekų teikiamą naudą bendruomenėms. Medelius bibliotekoms dovanoja šalia Kauno įsikūręs Babtų medelynas. Prie iniciatyvos prisideda ir projekto „Bibliotekos pažangai 2“ partneriai: Lietuvos paštas, kurio kurjeriai pristatys obelaičių sodinukus, ir informacinis partneris Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, kurio atstovai apsilankys bibliotekose ir rengs reportažą apie renginius. Šventė pažymės naują projekto „Bibliotekos pažangai 2“ etapą – bibliotekų projektų bendruomenėms įgyvendinimą. 

Per įgyvendinamus projektus bibliotekos prisidės prie bendruomenėms aktualių problemų sprendimo, taps inovacijų lyderiais


Bibliotekų iniciatyvos, kurias iš dalies finansuoja projektas „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR kultūros ministerija, yra orientuotos į bendruomenėms aktualių problemų sprendimą. Finansavimą gavusiuose projektuose atsižvelgiama į įvairių amžiaus grupių ir socialinės padėties žmonų poreikius, ypač daug dėmesio skiriama neformaliam bendruomenių narių ugdymui. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, kartu su pagrindiniu partneriu Klaipėdos rajono švietimo centru, sieks didinti atstovaujamų bendruomenių jaunimo užimtumą, skatins prasmingą laisvalaikį. Įgyvendinamas projektas padės gerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę. Senjorai bibliotekoje galės išmokti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, dalyvauti laisvalaikio užsiėmimuose, įgyti žinių sveikatingumo, ekologijos ir kitais aktualiais klausimais. Bus skatinamas kartų bendravimas per bendras veiklas, į kurias bus įtraukiami senjorai ir jaunimas. Projekte numatyto informacinio-techninio tinklo įrengimas su mobilia studija bei nutolusiais taškais 9-iuose bibliotekos filialuose taip pat turėtų prisidėti prie kitų bendruomenėms aktualių problemų – sėkmingos specialiųjų poreikių grupių integracijos į visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, atokiau gyvenančių bendruomenių atskirties mažinimo.
Veiklos jaunimui skirstomos į dvi grupes: temines transliacijas, kurių tikslas kūrybiškai edukuoti ir filmų transliacijas. Filmai bus rodomi iš LRT mediatekos, Goethe ir prancūzų institutų Lietuvoje fondo. Edukacinės transliacijos jaunimui planuojamos šių sričių: asmenybės stiprinimo, sveikos gyvensenos skatinimas, pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymas, kūrybiškumo skatinimas ir kt.
Veiklų senjorams metu bus transliuojamos paskaitos iš 6 TAU fakultetų: Dvasinio tobulėjimo ir psichologijos, Kraštotyros ir turizmo, Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos, Kultūros ir menų, Užsienio kalbų, Informacinių ir komunikacinių technologijų, taip pat vyks diskusijos teisiniais klausimais. Lektoriai, vedantys paskaitas, atrinkti pagal puikius kvalifikacinius gebėjimus, temos įdomios bei patrauklios senjorams.
Kvietimą teikti paraiškas bibliotekų projektų daliniam finansavimui gauti Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir LR kultūros ministerija paskelbė 2015 metų pradžioje. Iki kovo 6 d. viešosios bibliotekos kartu su partneriais pateikė 57 bendruomenių poreikius atitinkančias paraiškas. Ekspertų komisijai įvertinus paraiškas, 45 bibliotekoms skirtas daugiau kaip 1 mln. 200 tūkst. Eur. vertės finansavimas.
Informacijos apie birželio 15 d. vyksiantį renginį, galite teirautis bibliotekoje, bibliotekos svetainėje www.gargzdaivb.lt arba bibliotekos Facebook paskyroje (facebook.com/J.LankučioVB).