Tarptautiniame diskusijų forume rinkosi jaunieji specialistai

  • Spausdinti

Rugpjūčio 5-7 dienomis, Šventojoje, Sveikatos centre „Energetikas“ vyko Tarptautinis diskusijų forumas „Iniciatyvumas ir lyderystė bibliotekoje“, kurį organizavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos Jaunųjų specialistų sekcija (LBD JSS). Ši sekcija buvo įsteigta 2014 m. pradžioje, siekiant suburti jaunuosius bibliotekininkus naujų idėjų generavimui, ieškoti galimybių kvalifikacijos kėlimui, skatinti jaunųjų narių savirealizaciją, inovatyvius problemų sprendimo būdus, užmegzti kontaktus su užsienio kolegomis. Forume dalyvavo ir Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos jaunosios specialistės Albina Ananjeva ir Donata Liutikaitė.
Pirmąją dieną, po dalyvių prisistatymo vyko mokymai asmeninės lyderystės tema, kuriuos vedė psichologė Justina Gervytė. Antrąją forumo dieną prie gausaus būrio bibliotekininkų iš Lietuvos, prisijungė ir kolegos iš Latvijos, Estijos bei Ukrainos. Dieną pradėjo LBD JSS koordinatorė Eglė Grigaitė pristačiusi draugijos bei sekcijos veiklą. Pranešimus skaitė ir savo šalies jaunųjų bibliotekininkų darbo specifiką pristatė Anta Vasilevska ir Elina Sniedze (Latvija, National Library of Latvia), Iaroslava Khimich ir Viktoriia Polova (Ukraina, Ukrainian Library Association), Liina Tamm ir Maris Nool (Estija, Estonian Academy of Security Sciences, Tallinn University of Technology Library). Atvykti negalėjo, tačiau „Skype“ programos pagalba prisijungė bei pranešimą paskaitė ir Rusijos bibliotekų sektoriaus atstovės Olina Ekatetina ir Viktoriia Skoriak (Kaliningrad centralized library system). Paskutiniąją dieną į forumą atvyko ir ilgamete darbo patirtimi pasidalijo LBD pirmininkė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė, kuri džiaugėsi, kad draugija turi tokį gausų būrį jaunų, veiklių bei kūrybiškų žmonių.
Tris dienas trukusiose veiklose įgyta nauja patirtis, žinios, užmegzti nauji ryšiai prisidėjo prie jaunųjų specialistų profesinio tobulėjimo ir kasdienių veiklų efektyvumo didinimo.

Donata Liutikaitė