Pokyčiai „Potekstėje“

    Spalį išrinkta nauja Klaipėdos rajono literatų klubo „Potekstė“ pirmininkė. Beveik 15 metų klubui vadovavusį Egidijų Žiedą pakeitė poetė Gerda Jankevičiūtė-Petraitienė. Literatų klubas, globojamas Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos, gyvuoja nuo 2006 m.; naujoji vadovė sakė, kad klubo siekiai nesikeis – ji ir toliau stengsis suburti rašančius rajono literatus, skatins juos kurti, organizuos klubo narių kūrinių leidybą, bendradarbiaus su kitų rajonų bei miestų literatais. Gerda viliasi, kad į klubo veiklą įsitrauks daugiau jaunųjų literatų.


    Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka kartu su literatų klubu „Potekstė“ organizuoja tradicinius „Vasaros skaitymus“, padeda autoriams išleisti savo knygeles, išleido Klaipėdos rajono literatų kūrybos rinktines „Iš minčių ir akimirkų“ bei „Laikas eina žingsniais atsargiais“. Literatų kūryba spausdinama Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ skiltyje „Literatūrinė banga“ – tai Klaipėdos rajono savivaldybės finansuojamas projektas, kuriuo biblioteka siekia, kad mūsų krašte neišsektų kūrybinės versmės, kurias palaiko žinomi rajono literatai.

    Jono Lankučio viešosios bibliotekos informacija

    Nuotraukos - Ž. Markutė-Armalienė