Kai išeini - sodai vis tiek pražysta...

 Jovita Skolevičienė  Trečiadienio vakaras buvo ypač jausmingas bei jautrus. Renginyje „Kai išeini – sodai vis tiek pražysta...“, skirtame menotyrininkės Jovitos Skolevičienės 75-osioms gimimo metinėms paminėti susirinko šeimos nariai, Sodo gatvės gyventojai ir kaimynai, kultūros darbuotojai, bendruomenė, miesto šviesuoliai. Vakaro metu buvo atsimintos šios menui, literatūrai, tautodailei atsidavusios moters gyvenimo akimirkos, veikla, betarpiškas šiltas bendravimas.Kalbančiųjų lūpose skambėjo pagyros bei susižavėjimas J. Skolevičiene, atsimintas jos milžininškas indėlis į Gargždų kultūrinį gyvenimą, jo puoselėjimą. Renginio vedėja Ina Lukauskaitė-Rudokienė kalbino susirinkusiuosius, skatino dalintis prisiminimais. Menotyrininkės sūnus Vaidotas Skolevičius neslėpė susižavėjimo, jog bibliotekoje susirinko tiek daug mamos draugų bei bičiulių. Dukterėčia Virginija Serapinienė parodė nuotraukų, kuriuose atsispindėjo įsimintinos menotyrininkės gyvenimo akimirkos. Viso renginio metu skambėjo labai mėgtos rašytojos dainos „Parbėg laivelis“, „Daug daug dainelių“, „Ant marių krašto“ ir kt., kurias atliko „Minijos“ ansamblio dainininkai. Kaimyniškais atsiminimais dalijosi Aldona Stasaitienė bei Kristina Stalmokienė, su tautodaile susijusius atsiminimus pasakojo Gediminas Rudys.Laimos Sorakienės parašytas eilėraštis skambėjo Donatos Leketienės lūpomis, o Birutės Stasaitienės eilės „...Mintim, širdim, jausmais buvau brangi ir artima. Įsižiūrėkite, įsiklausykite, Aš čia... Aš su Jumis ir Jumyse...“ leido pasijusti, tarsi J. Skolevičienė yra kartu su mumis ir iš šalies stebi ją pagerbti ir prisiminti susirinkusius žmones. Vakaro metu atsiminimai dalinosi daugybę ją pažinojusių ir mylinčių žmonių, tarp jų poete Snieguole Žukauskienė, Irena Eleonora Rimkienė, Prano Domšaičio galerijos darbuotojos Irena Lysenkienė ir Vida Gedvilaitė, ir dar kt. Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė šiais metais pasiūlė – Jovitai Skolevičienei suteikti Gargždų garbės pilietės vardą. Šiai idėjai aplodismentais pritarė visi bendruomenės nariai bei kiti susirinkę svečiai. Biblioteka taip pat pritaria šiai mero pavaduotojos idėjai ir su malonumu teiks paraišką tarybai.

Albina Žvirbytė