Naujienos

„Laikas eina žingsniais atsargiais“

Sveikiname Lietuvą

Jono Lankučio bibliotekos išleistame almanache, skirtame Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui „Iš minčių ir akimirkų“ išsakėme troškimą, kad mūsų krašte neišsektų kūrybos srovė, kad būtų užtikrintas jos tęstinumas, kad būtų išleista dar ne viena Klaipėdos r. kūrėjų rinktinė. Šis palinkėjimas išsipildė – jūsų rankose Klaipėdos rajono literatų kūrybos almanachas „Laikas eina žingsniais atsargiais“.
Šie metai mūsų valstybei ypač svarbūs ir reikšmingi – minime atkurtos Lietuvos šimtmetį. Šimtmečio dvasia alsuoja ir almanachas – jaučiama meilė ir pagarba savo Tėvynei, prisimenama jos istorinė praeitis ir didžiuojamasi dabartimi – tai lyg dovana Lietuvai. Knygoje atsiskleidžia žmonių išgyvenimai, kūrybinis potencialas, dažnai literatai kūrinyje piešia Žemaitijos, Gargždų apylinkių gamtovaizdį, kuris persipynęs su autentiškomis istorijomis, gražiais pastebėjimais, išmintinga patirtimi. Malonu skaityti žemaitiškus tekstus, kuriuos sukūrė Giedrė Bružienė ir Aldona Martinkienė, ypatingai turint omenyje, kad ateinantys, 2019 metai, paskelbti Žemaitijos metais. Rinktinėje pristatoma įvairi bei marga poezija ir proza – autoriai skiriasi tiek amžiumi, tiek rašymo stiliumi ar gyvenimiška patirtimi todėl, tikimės, kad iš tokio plataus kūrybos spektro skaitytojas atras bent mažą dalelę kažką sau artima ir miela.
Nuoširdžiai džiaugiamės, kad šiame almanache meninio žodžio mylėtojų rekordiškai daug – net 42. Kuria įvairiausi žmonės – mokytojai, menininkai, inžinieriai, verslininkai, informatikai... Knygoje skaitytojai atpažins jau žinomus mūsų rajono literatus, ne pirmus metus puoselėjančius ir saugančius lietuvišką žodį. Didžiuojamės, kad savo kūryba pasidalino Lietuvos rašytojų sąjungos narės – Dalia Kudžmaitė ir Elena Skaudvilaite, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nariai: Diana Jusčienė, Albinas Klizas, Snieguolė Liucija Petkevičiūtė-Žukauskienė. Be abejo, sveikiname ir tuos, kurie išdrįso ir savo kūrybines mintis pateikė jūsų vertinimui pirmą kartą. Galbūt jie nesilygiuoja į profesionalus, tačiau yra labai nuoširdūs, atviri ir artimi šiam kraštui. Pateiktos poezijos ar prozos eilutės išsakytos iš visos širdies, jose įausti autorių rūpesčiai ir džiaugsmai, nusivylimai ir svaigūs kūrybiniai skrydžiai. Džiugina, kad kūrėjų skaičius auga, meninis žodis, matyt, vis labiau išlaisvina žmogų, guodžia ir stiprina dvasią.
Džiaugiamės jaunaisiais kūrėjais. Nors jų ne tiek daug, kiek norėtume, tačiau jų gaivališka kūryba, įžvalgos, požiūris ir individualumas turėtų intriguoti, o gal įkvėpti skaitytoją. Savo kūryboje jaunieji autoriai drąsiai dalinasi patirtimi, eksperimentuotoja, prasmingai ir atvirai kalbasi su artimaisiais, tėvynainiais ar pačiu savimi.
Tariame nuoširdų ačiū visiems kūrėjams. Autoriams linkime išlikti aktyviems, kūrybingiems, nes jūsų darbai įkvepia doroms mintims, naujiems darbams, kurie reikalingi mūsų valstybės ateičiai, o skaitytojams – ieškoti ir mėgautis atradimais.

Knygos rengėjai