Jaunajam konstruotojui patiks fizika

   Martynas Riekašius konstravo lego robotus — periskopą, Morzės telegrafą, padidinamąjį stiklą su apšvietimu ir šviesos efektus su sukikliu. Koks įdomus pažinimo, savęs išbandymo ir atradimo pasaulis!

Vaidilutės Lukaitės nuotr.