Darbo užmokestis

2013 m. Darbo užmokesčio fondas pagal pareigybes (PDF dokumentas).

2012 m. Darbo užmokesčio fondas pagal pareigybes (PDF dokumentas).