Pradžia

Darbo užmokestis

Atnaujinimo data 2022-10-03 10:40

Pradžia

2022 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius (pagal patvirtintus etatus) Nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių
1. Direktorius 1 Neskelbiama*
2. Direktoriaus  pavaduotoja 1 Neskelbiama*
3. Skyrių  vedėjai 5 1630
4. Administratorė 1 Neskelbiama*
6. Vyr. bibliotekininkas darbui su personalu 1 Neskelbiama*
7. Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo  inžinierius 1 Neskelbiama*
8. Informacinių technologijų  ir ryšių specialistas 1 Neskelbiama*
9. Vyresnysis bibliotekininkas kraštotyrai 1 Neskelbiama*
10. Vyresnysis bibliotekininkas 10 1420
11. Vyriausioji  bibliotekininkė 3 1610
12. Bibliotekininkas 11 1550
13. Bibliotekininkas 10,5 1475
14. Knygrišys - bibliotekininkas 1 Neskelbiama*
15. Vyresnysis bibliografas 1 Neskelbiama*
16. Ūkvedys 1 Neskelbiama *
17. Aplinkos tvarkytojas 1 MMA
18. Pagalbinis darbininkas 0,5 MMA
19. Valytoja 4 MMA

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas,  vidutinis  mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p.)