Pradžia
2022 gegužės 24 d. 17:00 - 18:30 Konferencijų salė, III a.

Teatrinė – muzikinė impresija „Buvau! Mylėjau!“

Pradžia
*photo*

Programoje per I. Simonaitytės kūrybą (ištraukos iš romano ,,Vilius Karalius” bei apysakos ,,Pikčiunienė”), jos gyvenimo faktus, prisiminimus skleidžiasi netikėtas, nežinomas aistringos moters ir genialios rašytojos portretas.

Dalyvauja:
Virginija Kochanskytė – aktorė, rašytojos I. Simonaitytės literatūrinės premijos laureatė ;
Egidijus Bavikinas – tarptautinių konkursų laureatas, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas;
Beata Vingraitė - pianistė.

Alkana meilės...
Mylėjusi ir mylėta...
Savo prisiminimuose tik tiek teišsitarusi -
Ieva Simonaitytė:
,,Jõ! Mylė́jau àš jį̃. Labaĩ mylė́jau. Àk, kaĩp tadà bùvo gerà! Niẽko žìnoma dár ir̃ nebùvo... bučiúotis dár nemokė́jau. Kàd ir̃ taĩp gerà. Pasižiū̃rim víenas į̃ kìtą, pasìšnekam, pasė́dim šalià.
Paskuĩ, matýt išmoktà ir̃ bučiúotis....
Àk, bùvo vìsko- ką̃ čià sakýsi. Tìk kàs išmókė-kur̃ čià beatsiminsi....“
Bet kiekvienas atidesnis skaitytojas rašytojos knygose išskaitys ir patirtą geismo galią, ir nenugalimą aistrą, ir visaapimančią meilės liepsną...
Taip, MEILĖS būta!

Impresijos trukmė: 1.15 min.
Scenarijaus ir režisūrinio sprendimo autorė – Virginija Kochanskytė,
aktorė, režisierė, Klaipėdos universiteto SHMF docentė, UNICEF Lietuva Geros valios ambasadorė.

El.p.: v.kochanskyte@gmail.com