Pradžia

Bibliotekos misija, vizija

Pradžia

 MISIJA

Kurti atvirą, pažangią, patrauklią, bendruomenišką, kultūrinę-informacinę erdvę, skatinančią skaitymą, savišvietą, bendravimą bei mokymąsi visą gyvenimą.

VIZIJA

Pažangi, tvari, kurianti vertę, orientuota į vartotoją biblioteka, teikianti informacijos, kultūros, švietimo ir mokslo paslaugas bei mažinanti socialinę atskirtį.