Pradžia

Asmens duomenų apsauga

Atnaujinimo data 2022-03-16 08:50

Pradžia

Asmens duomenų tvarkymo Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje taisyklės (PDF dokumentas).

JŪSŲ TEISĖS:

  • teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
  • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

Atsakinga už asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi ir kontrolę – vyriausioji metodininkė Jūratė Tilvikienė, el. paštas: jurate.tilvikiene@gargzdaivb.lt