Pradžia
lt
en

Registracija bibliotekoje

Atnaujinimo data 2022-02-18 11:07

Pradžia

Bibliotekos skaitytoju gali tapti visi Lietuvos Respublikos piliečiai nepriklausomai nuo jų amžiaus.

Norint naudotis bibliotekos paslaugomis reikia įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Atvykdami į biblioteką su savimi turėkite galiojantį tapatybę patvirtinantį dokumentą. Registruojantis bibliotekoje reikės užpildyti vartotojo registracijos kortelę  bei susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis, sumokėti nustatytą skaitytojo pažymėjimo mokestį:

  •  skaitytojo pažymėjimo kaina suaugusiems skaitytojams – 1,50 Eur,
  •  vaikams, moksleiviams, pensinio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems – 0,60 Eur.

Jei turite kitos bibliotekos LIBIS skaitytojo pažymėjimą, bibliotekoje galima užsiregistruoti ir nuotoliniu būdu portale ibiblioteka.lt.

Vaikus iki 16 metų registruojame pateikus vaiko pasą arba gimimo liudijimą. Taip pat reikės užpildyti nustatytos formos registracijos kortelę, kuria patvirtinamas tėvų ar globėjų sutikimas vaikui lankytis bibliotekoje.