Pradžia

Albinas Klizas

Atnaujinimo data 2023-02-09 15:24

Pradžia

Albinas Klizas gimė 1939 m. gegužės 30 d. Alytaus rajone, Paliepiuose, valstiečių šeimoje. Lankė Paliepių ir Čėrauciznos kaimų pradines mokyklas, vėliau baigęs Punios vidurinę mokyklą įstojo į tuometinio Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą, kurį baigė 1963 metais ir įgijo lietuvių kalbos ir logopedijos specialybę.

Pirmoji darbovietė buvo Klaipėdos rajono Priekulės specialioji internatinė mokykla, kur dirbo direktoriumi. Vėliau 22 metus dirbo Klaipėdos rajono Švietimo skyriaus vedėju, Gargždų „Kranto“ vidurinės mokyklos mokytoju. 1999 m. paskirtas Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų ir švietimo departamento Švietimo skyriaus vedėju, buvo Lietuvos švietimo tarybos narys.
Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, o nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Klaipėdos rajono skyriaus narys, skyriaus prezidiumo narys.
2003 m. – 2007 m., 2007 m . – 2011 m. ir nuo 2011 m. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys. Būdamas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo komiteto pirmininku nuolat domisi, analizuoja ir padeda spręsti švietimo, kultūros ir sporto problemas.

Albinas Klizas yra Lietuvių kalbos mokytojas ekspertas ir švietimo vadybos ekspertas,  Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. Išleido knygas: „Dzūkas Žemaitijoje“, „Sūkuriai“, „Laiko juosta“, „Likimai“ ir „Išlįsdavau iš kanapių“, „Pušis ir ąžuolas saugo senojo kaimo atmintį“.

Jo kūryba spausdinama Klaipėdos rajono rašytojų leidžiamuose almanachuose, publicistiniai straipsniai nuolat pasirodo laikraščiuose ir žurnaluose.

Rašytojas yra vedęs žmoną Eleną, su kuria susilaukė dviejų dukterų, Jūratės ir Živilės, abi dukterys yra pedagogės.

2003 m. rašytojas tapo Klaipėdos rajono Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatu, premija skirta už knygą „Sūkuriai“.

Garbės piliečio vardas Albinui Klizui suteiktas 2014 m.

Albinas Klizas mirė 2023 m. vasario 8 d.