Pradžia
lt
en

Aldona Gedvilaitė-Treija

Atnaujinimo data 2022-02-01 13:19

Pradžia

Aldona Gedvilaitė-Treija gimė Gargžduose 1937 m. sausio 1 d. Baigė Gargždų vidurinę mokyklą (tuomet buvusią Laugaliuose), studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute. Gavusi paskyrimą dirbo Šilutėje. Ištekėjusi už Latvijos piliečio persikėlė gyventi į Latviją. Jos vyras Andrejus yra idėjų ir darbų bendražygis. Sūnus Dainius – verslininkas, šeimoje puoselėjantis lietuviškas tradicijas.

Latvijoje gyvenantys lietuviai yra kreipęsi su pasiūlymu prisidėti prie Didžiojo lietuvių-latvių žodyno rengimo. A. Gedvilaitė-Treija daug padėjo tvarkydama minėto žodyno rankraščius. Gerai išmokusi rusų ir latvių kalbas ji pradėjo pedagoginį kelią Rygos mokyklose. Įgijusi patirties dirbo direktoriaus pavaduotoja, o vėliau – ir rusų-latvių mokyklos, kurioje mokėsi 1700 vaikų, direktore. Didžiausias A. Gedvilaitės-Treijos nuopelnas – pasiekimas, kad mokykloje mokytųsi tik latviai. Po ilgų derybų jai pavyko tai padaryti. Prasidėjus atgimimui energingomis A. Gedvilaitės-Treijos pastangomis 1991 m. prie Rygos 85-osios vid. mokyklos buvo atidaryta pirma lietuviška klasė, kurioje mokėsi 9 mokiniai. Veiklios pedagogės pastangomis per 16 metų minėta lietuviška klasė išaugo iki Rygos lietuvių vidurinės mokyklos, kurioje dabar mokosi apie 300 mokinių, dirba 33 pedagogai. Keletas mokytojų ir direktorės pavaduotoja yra iš Gargždų. Rygos lietuvių mokykloje yra investuota apie 15 mln. litų: 2/3 skyrė Latvija, 1/3 – Lietuva. Mokykloje veikia švietimo ir kultūros centras, švenčiamos Lietuvos valstybinės šventės, puoselėjamos tautinės tradicijos, lankosi menininkai, įžymūs žmonės iš Lietuvos. A. Gedvilaitė-Treija nuoširdžiai priima Klaipėdos rajono pedagogų, nevyriausybinių organizacijų ir kitas delegacijas. Ji kiekvienais metais stengiasi dalyvauti Gargždų miesto šventėje, kraštiečių susitikime.

Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos tautinių mažumų departamentu, Lietuvos ambasada Latvijoje, Lietuvių kultūros draugija. Direktorė nuolat dalijasi pedagogine patirtimi su Lietuvos pedagogais, dalyvauja ir skaito pranešimus įvairiose konferencijose, seminaruose.

Mokykloje lankėsi ir ja žavėjosi Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Latvijos Prezidentė Vaiva Vykė-Freiberga. Aldoną Gedvilaitę-Treiją prezidentas V. Adamkus apdovanojo Gedimino ordinu, jos darbą apdovanojimais įvertino ir Latvijos vyriausybė.

Gargždų miesto garbės pilietės vardas Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ siūlymu Aldonai Gedvilaitei-Treijai suteiktas 2007 m.

Aldona Gedvilaitė-Treija mirė 2020 m. balandžio 20 d. Rygoje, palaidota Gargžduose.