Pradžia
lt
en

Petronėlė Kaubrienė

Atnaujinimo data 2023-07-07 14:16

Pradžia

Petronėlė Kaubrienė gimė 1925 m. vasario 15 d. Klaipėdos rajone, Gerduvėnų kaime. Ji visą gyvenimą vykdo mamos priesaką padėti likimo nuskriaustiesiems.

Ji ilgą laiką rūpinosi negalią turinčiomis moterimis – nupirkdavo maisto produktų, duodavo daržovių, pakviesdavo pavalgyti. Šelpė paliktus vaikus ir jų senelius – duodavo lašinių, pieno. Nuolat rūpinosi netoliese gyvenančiomis devyniomis beturtėmis moterimis, pridėdavo maisto produktų, duodavo pinigų duonai nusipirkti elgetaujantiems žmonėms. Vėliau į geradarišką veiklą įtraukė ir savo vyrą. Vyro gautas premijas paskirdavo labdarai.

Labai daug laiko skyrė sergančios kaimynės priežiūrai. Motiniškai padėdavo ne vienai daugiavaikei šeimai. Daug kartų su vyru yra vežusi maisto produktų, rūbų. Už pinigus, gautus iš užsienio lietuvio, kelioms šeimoms nupirko veršelius karvėms užsiauginti. 5 vaikų šeimai nupirko ožką, du paršelius. Už iš žmonių gautas aukas šelpė sunkius ligonius. Gautus baldus nuvežė vienai Lapiuose gyvenančiai šeimai, rėmė 5 vaikus.

Petronėlė Kaubrinė palaiko ryšius su „Caritas“ organizacija, seniūnijų socialiniais darbuotojais. Ji atsiranda ten, kur skurdas, nepritekliai. Ne kartą į Ablingą vežė gautus rūbus, maisto produktus, kurių laukdavo 14 vaikų iš nepasiturinčių šeimų. Neturtingiems gargždiškiams dalina iš verslininkų gautus ryžius, miltus, grikius. Petronėlės Kaubrinės rūpesčiu paramą yra gavusi ne viena šeima ir kiti socialiai pažeidžiami asmenys. Ištekėjusi ir 1952 m. atsikėlusi gyventi į Gargždus tęsė geradarės darbą. Su vyru užaugino du sūnus. Vyriausiasis 49-erių metų Saulius Kaubrys – istorikas, docentas, dirba mokslinį darbą Vilniaus universitete. Jis išleido monografiją „Lietuvos mokykla 1918–1939 m.: galios gimtis“ bei kitas knygas. Jaunesnysis 44-erių metų Bronius - muzikantas, pedagogas, gyvena ir dirba Marijampolėje. Išsilavinę, dori vaikai – moters džiaugsmas.

Ji visą gyvenimą rūpinosi ne tik savo šeima, bet ir svetimais žmonėmis: atjautė ir padėjo bėdžiams, sunkiems ligoniams, tėvų skriaudžiamiems vaikams. Apie tai ne kartą rašyta Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“.

Klaipėdos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistės, Gargždų parapijos klebonas kanauninkas, Gargždų miesto Garbės pilietis Jonas Paulauskas itin gerai atsiliepia apie P. Kaubrienės filantropinę veiklą ir dažnai nurodo kaip pavyzdį jaunajai kartai. P. Kaubrienė – kukli, nuoširdi, jautri, dėmesinga, gatvės kaimynų, daugelio gargždiškių gerbiama asmenybė.

Nuoširdžiu labdaringu darbu P. Kaubrienė pelnė ne vieną įvertinimą. Už filantropinę veiklą Gargždų įkūrimo jubiliejaus proga buvo apdovanota Gargždų miesto atminimo ženklu. Rajono Katalikių moterų draugija P. Kaubrienei įteikė Pagarbos nominaciją. Ji buvo pakviesta į Prezidentūrą kartu su kitais šalies geros valios žmonėmis, kuriems Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus padėkojo už gerumą.

Netausodama savo sveikatos Petronėlė Kaubrienė tęsia labdaringą veiklą, kuri negali būti įvertinama materialine išraiška. Tai dvasinis palikimas ateinančioms kartoms.

Gargždų miesto garbės piliečio vardas Petronėlei Kaubrienei suteiktas 2006 m. rugpjūčio 14 d.

2009 m. sausio 6 d. Petronėlė Kaubrienė užgeso.