Pradžia
lt
en

Vladislovas Stasaitis

Atnaujinimo data 2022-02-01 13:20

Pradžia

Vladislovas Stasaitis gimė 1938 m. 1961 m. baigė Kauno politechnikos instituto statybos fakultetą. Gavęs inžinieriaus statybininko diplomą, atvyko dirbti į Klaipėdos rajono tarpkolūkinę statybos organizaciją vyriausiuoju inžinieriumi. 1965 m. išrinktas šios organizacijos vadovu ir išdirbo iki 1991 m.

Jam vadovaujant rajono statybos organizacija buvo vienintelė kaime ir mieste vykdanti statybos bei remonto darbus. Per trisdešimt darbo metų Klaipėdos rajone ir mieste pastatyta daug gamybinės, kultūrinės, poilsio paskirties objektų ir gyvenamųjų namų. Šios organizacijos dirbantieji taip pat statė sudėtingus pastatus Šilalės, Šilutės, Kretingos rajonuose bei Klaipėdos, Palangos, Neringos miestuose. Jis padėjo statant Gargždų parapijos maldos namus – bažnyčią. Gargždų pramonės rajone pastatyta nauja pavyzdinė respublikoje gamybinė bazė su geromis darbo ir poilsio sąlygomis.

Kolektyve dirbo daugiau kaip 1000 darbuotojų. Jie dirbo kokybiškai ir sparčiai, turėjo autoritetą tarp užsakovų. Daug metų Vladislovo Stasaičio vadovaujama organizacija buvo respublikos ir tuometinio visasąjunginio lenktyniavimo nugalėtoja, apdovanota piniginėmis premijomis, pereinamosiomis vėliavomis, diplomais, vieną kartą įrašyta į Liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje garbės lentą.

Vladislovas Stasaitis turėjo autoritetą tarp kolektyvo dirbančiųjų, ūkių ir rajono vadovų bei Gargždų miesto gyventojų. Jis daug metų buvo renkamas rajono tarybos deputatu, buvo kelių rajono visuomeninių organizacijų narys. Ilgą laiką buvo „Kranto“ vidurinės mokyklos tėvų komiteto pirmininko pavaduotoju ir daug prisidėjo prie naujai pastatytos mokyklos materialinės bazės stiprinimo. Už nuopelnus statyboje ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime 1978 m. Vladislovui Stasaičiui suteiktas Respublikoje nusipelniusio statybininko vardas.

Gargždų miesto garbės piliečio vardas Vladislovui Stasaičiui suteiktas 2008 m.